Xuân đêm


Viết cho những giọt sầu
Trên đỉnh đời trao nhau 
Khi cơn đau vừa dứt
Đã hóa kiếp nhiệm màu

Đêm vỗ về giấc ngủ
Gió vẫn lả lơi say
Xuân thầm thì bên cửa
Bùng nở, cánh hoa lay

Khi mặt trời thức dậy
Hãy uống giọt nắng rơi
Để tâm hồn chơi vơi
Trong nồng nàn hương sắc 
                           Melbourne, 6/2013