Đời vắng


Mưa chiều tí tách sợi êm
Chảy vào đời vắng giọt mềm mong manh
Bụi trần thương thuở tình xanh
Gió đông ướp lạnh dỗ dành hồn thơ
Cánh cò lặn lội bơ vơ
Giật mình thảng thốt thẩn thờ xuân sang
Đông còn ngoài ngõ chưa tan
Đông đi sao vội lang thang chiều buồn
Trời kia đã tạnh mưa nguồn
Có bầy chim én cũng tương tư chờ
Lả lơi bướm lượn bên bờ
Nàng xuân nũng nĩu ỡm ờ môi êm
              
          ĐH Tài Chánh - Marketing, 08/01/2009