Thu Trắng


Thu Trắng về đây ôm sóng thơ 
Ngắm trăng thu ai nỡ hững hờ 
Mây trời sắc xám màu thương nhớ 
Khúc giao mùa Thu Trắng ngẩn ngơ