Hoàng hôn


                                                                            Trình bày: Thu Tuyết

Hoàng hôn tôi

Tôi bỗng thấy hoàng hôn
Khi bình minh chưa tắt
Phải chăng đời vắng ngắt
Và tôi giữa hoàng hôn

Đời tôi là cô thôn
Những chuỗi ngày héo hắt
Giam mình trong lồng sắt
Cánh chim non ngày nào

Không tìm thấy mùa xuân
Chẳng còn đâu mùa hạ 
Chỉ sót lại mùa thu
Qua mùa đông tim vỡ

Chuyện ngày xưa đã lỡ
Biết có còn ngày sau
Cố tìm trong nỗi đau
Chút niềm vui đã mất

Bóng chiều qua trong mắt
Chưa tắt lửa chờ mong
Con chim son trong lòng
Hoàng hôn về ngưng hót

BV Tâm Đức, 2008