Thôi


Lòng tự nhủ thôi về nhà cũ
Bởi không còn hơi ấm mùa đông
Không gió non thổi nhẹ xuân lòng
Và hạ trắng cho đời khô cháy