Đắng


Môi khô miệng đắng chát
Lòng khan cổ họng nghẹn lời
Lưỡi thèm giọt tình nhỏ xuống
Đời ơi nhân ái khuất rồi!