Nắng Cay


Chủ nhật lười
Nằm lơ mơ
Cơn ngái ngủ

Đêm qua
Tấm rèm cửa
Bị bỏ quên

Đêm chưa tan
Trời đã nắng
Rọi vào giường
Vân vê tóc
Hong ấm môi
Hồng đôi má

Bàn tay mềm
Lùa vào nắng
Nắng chảy tan
Từng cọng nhỏ
Rớt xuống chăn
Rơi trên gối 

Đánh thức lòng
Tỉnh cơn say
Mắt còn cay

Mùi nắng chảy
Tan thành hương
Thoang thoảng thơm
Bay khắp giường
Thấm vào da
Vào đôi mắt

Nắng cay cay...!

Melbourne, 04/2016