Mưa Dại


Suốt đêm mây vần vũ
Giấu cả ánh trăng vàng
Sao tìm nơi trú ẩn
Bỏ bầu trời mênh mang

Sáng nay trời tắt nắng
Tắt cả ngọn gió lành
Trái tim nghe lành lạnh
Mắt tối mù mưa tuôn

Mưa ồn ào trút xuống
Mưa xối xả mái nhà
Mưa tả tơi cây cỏ
Mưa lạnh lùng tha ma

Mưa rơi như điên dại
Con sông nước dâng đầy
Cửa sông con sóng giẫy
Cuốn đất trời ra khơi...

Melbourne, 02/05/2016