Hẹn Với Chim Đi


Chẳng biết ngày mai, ai đánh thức
Roméo anh hãy về đi
Chờ em với, bên đời cỏ lạ
Nắm tay nhau theo vết chim di
Melbourne, 2016