Tác giả


LÊ THỊ THU TUYẾT

  -  Bút danh: Thu Tuyết
  -  Ngày sinh: 20/05
  -  Nơi sinh: Phú Yên
  -  Nhà giáo (Cựu Giảng viên Đại học Tài Chính - Marketing Tp Hồ Chí Minh)

* Tác phẩm đã xuất bản (Nhà sách Phương Nam phát hành)

   - Thu Trắng (Thơ, NXB Hội Nhà Văn - 2014)
   - Thu Trắng 2 (Thơ, NXB Hội Nhà Văn - 2016)

* Album nhạc (Nhà Sách Phương Nam Phát hành)

   - Album Thu Trắng (Thơ Thu Tuyết – 2014)

Nhạc sĩ phổ thơ: Quốc Dũng, Duy Cường, Kim Tuấn, Tùng Châu, Nguyễn Tuấn Khanh, Nguyễn Ngọc Thạch và Lê Quốc Dũng

Ca sĩ: Duy Quang, Ý Lan, Tuấn Ngọc, Hiền Thục, Xuân Phú, Tú Anh, Diệu Hiền, Nhóm Mặt Trời Đỏ và Thu Tuyết

   - Album Thu Trắng 2 (Thơ Thu Tuyết – 2016)

Nhạc sĩ phổ thơ: Phú Quang, Quốc Dũng, Vũ Hoàng, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên, Kim Tuấn, Tùng Châu, Quốc Bảo, Nguyễn Tuấn Khanh, Ngô Tùng Văn, Lê Phú, Viễn Trình và Thu Tuyết

Ca sĩ: Bảo Yến, Cẩm Vân, Tú Anh, Xuân Phú, Tấn Minh, Minh Chuyên, Nhật Hạ, Diệu Hiền, Bích Ngọc, Hoàng Nhật Minh, Thuỵ Long và Chính Tác giả.

* Tác phẩm in chung: 

   - Thơ văn giữa đời thường
   - Nghìn năm Thăng Long
   - Hạt bụi vàng
   - Duyên thơ 4
   - Âm sắc phương Đông (Thi Tuyển 10 nhà thơ Việt, NXB Hội Nhà Văn 2017)

* Có mặt trong tác phẩm nghiên cứu:

   - Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi III (Tác giả: Ngô Nguyên Nghiễm, NXB Thanh Niên - 2011)
   - Chân Dung Văn Nghệ Sĩ Qua Góc Nhìn Ngô Nguyên Nghiễm (Tác giả: Ngô Nguyên Nghiễm, NXB Hội Nhà Văn - 2016)

Thu Trắng về đây ôm sóng thơ
Trắng Thu lai láng khúc giao mùa
Mây trời Thu Trắng hồn sắc nhớ
Đếm lá Thu chiều Trắng ngẩn ngơ